LEUNG TING
WING TSUN
KUNG FU

Si-Jee Magdalena Kucharz
4. stopień mistrzowski IWTA, E.E.W.T.O.

Oryginalny system oparty na zastosowaniu inteligencji – nie siły


Wstęp | Historia Wing Tsun | Mistrzowie | Dla Kobiet | Skuteczność

Czym jest Wing Tsun?

 

Wing Tsun Kung Fu jest chińską sztuką walki z ponad 300-letnią tradycją. Dzięki szczególnej dbałości o czystą linię przekazu, uczniowie naszych szkół uczą się tych samych technik, które dawno temu zostały opracowane w legendarnym klasztorze Shaolin.
W Polsce Wing Tsun pojawił się 15 lat temu, dzięki staraniom węgierskich mistrzów. Od tego czasu nasze szkoły nieustannie się rozwijają i cieszą się coraz większą popularnością wśród adeptów sztuk walk. W ramach Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu organizowane są seminaria oraz międzynarodowe obozy, na które są zapraszani najwyżsi stopniem mistrzowie z Europy środkowo-wschodniej oraz Hongkongu.
Wing Tsun został stworzony z myślą o obronie przeciwko większym, silniejszym przeciwnikom. Opiera się na unikaniu konfrontacji siłowej, schodzeniu z linii ataku oraz wykorzystywaniu siły oponenta przeciwko niemu samemu. Techniki uwzględniają biomechanikę ludzkiego ciała, a ataki skierowane są w punkty, których nie da się w żaden sposób wzmocnić, np. gardło, oczy, przyczepy mięśni. Wing Tsun Leung Tinga nie imituje zwierząt!
Wing Tsun nie jest systemem „atakującym” i służy jedynie do obrony siebie i najbliższych nam osób. Podstawową zasadą systemu jest unikanie konfrontacji i wykorzystywanie technik jedynie w sytuacji bez wyjścia.
Dlatego na treningu uczymy się zarówno jak „pochłonąć” atak, tak aby nie zostać trafionym, oraz jak skutecznie odpowiedzieć szybkim kontratakiem. Podstawą systemu jest tzw. jednoczesność, czyli umiejętność wykonania obrony i ataku w tym samym momencie. A na poziomie zaawansowanym również ćwiczenie chi sao czyli „lepkie ręce”. Jest to specjalistyczne ćwiczenie wyrabiające refleks czucia i pamięć mięśniową. Na poziomie mistrzowskim ćwiczenie to z powodzeniem można wykonywać z zasłoniętymi oczami, opierając się wyłącznie na zmyśle dotyku.
Ponadto trening Wing Tsun wzmacnia koncentrację, koordynację ruchową oraz precyzję, zwiększa elastyczność ciała i jego wytrzymałość. Wiele z tych elementów można śmiało przenieść do codziennego życia. Dlatego każdy adept tej sztuki walki może znaleźć naszej szkole coś dla siebie.

Filmy