LEUNG TING
WING TSUN
KUNG FU

Si-Jee Magdalena Kucharz
4. stopień mistrzowski IWTA, E.E.W.T.O.

Oryginalny system oparty na zastosowaniu inteligencji – nie siły


Wstęp | Historia Wing Tsun | Mistrzowie | Dla Kobiet | Skuteczność

Dla kobiet

 

Wing Tsun Kung Fu jest jedyną sztuką walki stworzoną przez kobietę. Według legendy powstał ponad 300 lat temu w Chinach, w klasztorze Shaolin. Za twórcę stylu uważa się mniszkę Ng Moi, jedną z pięciu najwyższych mistrzów Kung Fu w ówczesnych czasach. Swoją całą wiedzę i umiejętności mniszka przekazała kolejnej kobiecie – Yim Wing Tsun. I to od tego właśnie imienia nasz styl Kung Fu zyskał swoją nazwę. Wing Tsun („Piękna wiosna”) to imię kobiety!


Cechą charakterystyczną Wing Tsun jest wykorzystywanie siły przeciwnika. Dlatego ucząc kobiety, nie skupiamy się na wyrabianiu masy mięśniowej i siły, lecz na umiejętnościach technicznych i elastyczności. Wykorzystujemy zalety kobiet, takie jak większa elastyczność, lepsza koncentracja i koordynacja, pracowitość i zdolność dostrzegania szczegółów. Nie używanie z siły mięśni, lecz właśnie z poprawnej techniki.


Na treningach rozpatrujemy różne warianty możliwego ataku (złapania, uderzenia czy kopnięcia) i uczymy się poprawnej obrony, bez używania siły. Ważnymi elementami są koordynacja wszystkich ruchów i płynność wykonywanych technik. Uczymy się również precyzyjnie atakować przeciwnika – w takie miejsca, których nie jest w stanie wzmocnić w żaden sposób (tzw. punkty witalne).


Jednocześnie zajęcia pozwalają nabrać pewności siebie i wiary we własne siły, nie tylko w kontekście ewentualnej sytuacji zagrożenia, ale również w życiu codziennym.
Najlepszym przykładem na skuteczność systemu Wing Tsun Kung Fu w wykonaniu kobiet jest fakt, iż zajęcia na Ochocie prowadzi właśnie kobieta.