LEUNG TING
WING TSUN
KUNG FU

Si-Jee Magdalena Kucharz
4. stopień mistrzowski IWTA, E.E.W.T.O.

Oryginalny system oparty na zastosowaniu inteligencji – nie siły


Wstęp | Historia Wing Tsun | Mistrzowie | Dla Kobiet| Skuteczność

Skuteczny system

 

Korzystając z 30-letnich badań i analiz, profesor Leung Ting wykorzystał nauki Wielkiego Mistrza Yip Man i połączył je z nowoczesną, naukową wiedzą tworząc w ten sposób system Wing Tsun. System ten od lat wykorzystywany jest przez rządy wieku krajów, jako podstawa programu nauczania walki wręcz w jednostkach policji i wojska, w tym w jednostkach specjalnych (np. FBI, CIA, NOCS – Włochy, RAID – Francja oraz armia, policja i straż graniczna na Węgrzech).
W rzeczywistej sytuacji zagrożenia, przeciętny człowiek nie jest w stanie zastosować np. wysokich kopnięć czy akrobatycznych figur. Dlatego Wing Tsun został tak skonstruowany, aby nie było potrzeby wykonywać „rozgrzewki” przed walką. Składa się z szybkich, ale krótkich ruchów, możliwych do wykonania w każdym momencie. Wykorzystuje siłę przeciwnika tak, aby skierować ją przeciw niemu samemu. Nie wymaga wiele miejsca, cała obrona może zostać wykonana na bardzo malej przestrzeni.
Ucząc się Wing Tsun, adepci wypracowują właściwą reakcję na nadchodzące zagrożenie. Potrafią dostosować się do ataku przeciwnika i wykorzystać to przeciw niemu.
Na zajęciach Wing Tsun zdobędziesz:
- efektywne umiejętności samoobrony
- zwiększoną sprawność fizyczną i zdrowie
- samoświadomość i rozwój osobowości
- polepszoną koordynację, równowagę, wytrzymałość i siłę
- zrozumienie sztuk walki i filozofii chińskiej
- pewność siebie potrzebną w zastosowaniu swojej wiedzy we wszystkich sferach życia